Vastuuvapauslauseke

BikeMaps.org ei anna minkäänlaisia takuita, nimenomaisia tai epäsuoria, liittyen esitettyjen tietojen, karttojen ja datan paikkansapitävyyteen, kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. BikeMaps.org:ssa tarjotun tiedon perusteella tehdyt päätelmät tai päätökset ovat käyttäjän vastuulla. BikeMaps.org ei ota vastuuta sen käytöstä.